Samenwerking in Otterlo

In Otterlo is de werkgroep drugspreventie Otterlo actief. Betrokken ouders, de huisarts, de Hervormde Kerk, jongerenwerk Malkander en de politie werken samen aan alcohol en drugspreventie.

De werkgroep werkt samen met o.a. Het Oktoberfest De laatste voorlichting bestemd voor ouders van groep 8 was op juni 2018.

Neem contact op voor meer informatie.